De eerste fase van de invoering van de euro vond plaats in 1999. Deze werd ingevoerd als de munteenheid voor elektronische betalingen. Deze omvatten krediet- en debetkaarten, leningen en voor boekhoudkundige doeleinden. In deze eerste fase werden de oude valuta’s alleen voor contant geld gebruikt. Elf landen hebben het meteen overgenomen. Dit waren Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

De tweede fase ging in 2002 van start toen de euromunten en -biljetten in fysieke vorm verschenen. Elk land heeft zijn eigen vorm van de euromuntstukken.

In dit artikel worden de voor- en nadelen van de euro beschreven. En mocht je de Euro willen omrekenen naar de valuta van een andere land en vice versa, dan kan dat hier met de  valuta calculator.

Euro Voordelen

Landen ontvangen veel voordelen voor de invoering van de euro. Kleinere landen hebben het voordeel dat ze gesteund worden door de Europese grootmachten Duitsland en Frankrijk. De euro stelt deze zwakkere landen in staat te profiteren van lagere rentetarieven. Dat komt omdat de euro niet zo riskant was voor beleggers als een munt met minder vraag van gebruikers en handelaren. Door de jaren heen hebben deze lagere rentetarieven geleid tot meer buitenlandse investeringen. Dat heeft de economieën van de kleinere landen gestimuleerd.

Sommigen zeggen dat de meer ontwikkelde landen meer hebben geprofiteerd van de euro. Hun grotere bedrijven zouden meer kunnen produceren tegen lagere kosten en zo kunnen profiteren van schaalvoordelen. Zij exporteerden hun goedkope goederen naar de minder ontwikkelde landen van de eurozone. Kleinere bedrijven konden niet concurreren.

Deze grotere bedrijven profiteerden ook van goedkope investeringen in de minder ontwikkelde economieën. Dat verhoogde de prijzen en lonen in de kleinere landen, maar niet in de grotere landen. De grotere bedrijven kregen nog meer concurrentievoordeel. In zekere zin heeft de euro hen in staat gesteld de inflatie te exporteren die typisch is voor de expansiefase van de conjunctuurcyclus. Zij profiteerden van de grote vraag en productie zonder de hogere prijs te betalen.

Nadelen

Waarom hebben de overige acht lidstaten van de EU, met al deze voordelen, de euro niet ingevoerd? Sommige landen zijn terughoudend om bij hun toetreding tot de eurozone afstand te doen van enige zeggenschap over hun monetair en fiscaal beleid. Dat komt omdat het aannemen van de euro betekent dat landen ook de mogelijkheid verliezen om hun valuta te drukken. Dat vermogen stelt hen in staat de inflatie onder controle te houden door de rente te verhogen of de geldhoeveelheid te beperken.

Ze moeten hun jaarlijkse begrotingstekort onder de 3% van hun bruto binnenlands product houden. Hun schuld/BBP-ratio moet minder dan 60% bedragen. Velen zijn er eenvoudigweg niet in geslaagd om voldoende te bezuinigen om aan dit criterium te voldoen.

Lees ook: Waarom is een zorgverzekering belangrijk?